Thư viện tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức phục vụ lưu động tại Trường Tiểu học Huyền Tụng

(backancity.gov.vn)-Sáng 8/4, Thư viện tỉnh Bắc Kạn tổ chức phục vụ lưu động tại Trường Tiểu học Huyền Tụng bằng xe ô tô thư viện lưu động.

Học sinh Trường Tiểu học Huyền Tụng lựa chọn sách để đọc từ ô tô lưu động của Thư viện tỉnh Bắc Kạn

Tại đây học sinh và giáo viên của Trường Tiểu học Huyền Tụng được cán bộ Thư viện tỉnh Bắc Kạn phục vụ đọc sách tại chỗ; hướng dẫn truy cập Internet trên ô tô lưu động; tổ chức giao lưu, trả lời các câu hỏi kiến thức…

Đây là một trong các hoạt động thường xuyên của Thư viện tỉnh Bắc Kạn, nhằm hướng dẫn, cung cấp cho học sinh thông tin, tri thức và những kỹ năng cơ bản trong sử dụng phương tiện hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giải trí. Giúp học sinh hình thành và xây dựng thói quen đọc, tự học qua sách báo, Internet; phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tự tin trong giao tiếp, kỹ năng học tập và kỹ năng sống… góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao dân trí, hình thành lối sống lành mạnh, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng./.

Hoàng Thạc