Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 80 UBND-VXNV ngày 06.01.2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn