Thực hiện đảm bảo ATGT trong thời gian nghỉ lễ 30/4-01/5/2021; ngày 15/5/2021 tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 713 của Ban an toàn giao thông thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện đảm bảo ATGT trong thời gian nghỉ lễ 30/4-01/5/2021; ngày 15/5/2021 tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn