Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát hoạt động của chính quyền phường Xuất Hóa

Kết quả giám sát cho thấy, từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, HĐND phường đã tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND, ban hành 23 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Thường trực HĐND phường đã phê chuẩn Ủy viên các Ban HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tổ chức một số phiên họp mở rộng để thống nhất nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị các kỳ họp HĐND; phối hợp với lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ phường tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp với tổng số 2.816 lượt cử tri tham dự, có 264 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị. Việc tổng hợp, chuyển hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời ý kiến cử tri được quan tâm. HĐND, Thường trực và các Ban HĐND thực hiện được một số cuộc giám sát chuyên đề. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, tổ chức được chú trọng, có 08 công dân đến gặp và đề đạt ý kiến về việc giải quyết tranh chấp đất đai, đề nghị công nhận liệt sĩ, thực hiện chế độ chính sách; công tác đôn đốc giải quyết đơn thư công dân được thực hiện tương đối thường xuyên. Các Ban HĐND tích cực thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; triển khai hoạt động giám sát. Đại biểu HĐND phường cố gắng thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử.

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Phường đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Một số chỉ tiêu đạt kết quả khá về tiến độ và chất lượng. Thương mại, dịch vụ từng bước được quan tâm. Trên địa bàn có một số hợp tác xã và cơ sở sản xuất công nghiệp chế biến, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ như sản xuất gạch, sen hoa cửa sắt, sản xuất đồ gỗ nội thất hoạt động có hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn đều đạt và vượt tiến độ dự toán. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai có cố gắng. Văn hóa – xã hội phát triển ổn định. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và đảm bảo. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, tổ chức đạt kết quả khá. Công tác tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức cơ quan; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc theo yêu cầu của công dân được coi trọng.

Cùng với việc ghi nhận kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của chính quyền phường để khắc phục trong thời gian tới như: Thực hiện chế độ hội họp chưa đầy đủ; công tác phối hợp chưa thường xuyên; sổ sách ghi chép và lập hồ sơ công việc chưa khoa học; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đôi khi chưa quyết liệt; thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời; công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai còn hạn chế trên một số mặt./.