Thường trực Thành ủy Bắc K ạngiao ban công tác tháng 5 năm 2019

Trong tháng, Thường trực Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019. Nhìn chung, kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 249 tỷ đồng, lũy kế 1229,6 tỷ đồng, bằng 41,68%NQ; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh 20,7 tỷ đồng; thu ngân sách 5,571 tỷ đồng, lũy kế 90,776 tỷ đồng, bằng 79,6%NQ. Các địa phương chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân; chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu phi trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang. Tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân các nguồn vốn và thi công các công trình theo kế hoạch. Các hoạt động, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã  hội cơ bản ổn định. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết, đánh giá kết quả đợt sinh hoạt “Tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; làm việc với Đoàn Giám sát số 1136 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Tuy nhiên, qua đánh giá tiến độ thu ngân sách tại một số xã, phường còn chậm so với kế hoạch; việc chấp hành quy chế quản lý đô thị còn hạn chế, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; bệnh dịch tả lợn Châu phi bùng phát tại một số xã, phường trên địa bàn ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, tâm lý của nhân dân…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị, đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Cù Ngọc Cường – Bí thư Thành ủy yêu cầu: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đặc biệt đôi với bệnh dịch tả lợn Châu phi, không thực hiện tái đàn trong thời gian này; thực hiện đúng quy định các bước sáp nhập thôn, tổ dân phố theo kế hoạch; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đó đẩy mạnh công tác lãnh đạo, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh cầm đồ, “tín dụng đen” trên địa bàn ẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân từ cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tích cực tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân về thực hiện các dự án đầu tư phát triển thành phố. Các cơ quan chức năng phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp và nhóm nghành đào tạo năm 2019 trên địa bàn.