Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020

Xem nội dung chi tiết báo cáo tại đây: Báo cáo phát triển kinh tế -xã hội quý I.2020.signed

 

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn