Tổ phát động thi đua quyết thắng năm 2016 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”

Thông qua buổi phát động thi đua làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn có nhận thức đúng, xây dựng quyết tâm, ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổ chức phong trào thi đua quyết thắng gắn với thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2016 và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.