Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Bắc Kạn cấp phát gần 13 tấn giống, phân bón cho 95 hộ dân

Ngày 26/01, tại các phường Đức Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai và xã Nông Thượng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đã tiến hành cấp phát gần 13 tấn giống, phân bón cho 95 hộ dân thực hiện mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa SRI năm 2022.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố cấp phát giống, phân bón cho các hộ dân tham gia mô hình phường Nguyễn Thị Minh Khai

Mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa SRI vụ xuân 2022 được thực hiện với diện tích 15 ha, có 95 hộ dân tham gia tại các phường Đức Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai và xã Nông Thượng. Mô hình triển khai với mục đích, giúp các hộ trồng lúa tiếp cận, áp dụng giống lúa chất lượng mới (giống lúa lai LP 1601) kết hợp kỹ thuật canh tác lúa cải tiến, hiệu quả cao, giúp tăng năng suất, chất lượng sản lượng cây trồng. Các hộ dân tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 70% giống, 30% phân bón và các vật tư thiết yếu khác, còn lại các hộ dân đối ứng ngày công lao động. /.

Minh Cường