Truyền thông cung cấp thông tin về dân số và phát triển tại xã Dương Quang

Sáng ngày 4/11, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tổ chức truyền thông cung cấp thông tin về công tác Dân số và phát triển cho 40 người là đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ của các thôn, phụ nữ đến tuổi sinh đẻ địa bàn xã, Dương Quang.

Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã được nghe, phổ biến tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số – KHHGĐ; tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ về công tác dân số trong tình hình mới; Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030;Thực trạng công tác DS – KHHGĐ của thành phố Bắc Kạn từ năm 2015 đến nay.

Buổi truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố, các nội dung lợi ích của việc tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; vai trò của chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên; tác hại của nạo phá thai; truyền thông hướng tới hình thành và phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở.

Minh Cường