UBBC phường Sông Cầu tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Chiều ngày 9/6, Ủy ban bầu cử phường Sông Cầu (TP.Bắc Kạn) tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự có đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Bắc Kạn.

 Đồng chí Bế Ngọc Anh- Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn phường  Sông Cầu được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, một số nhiệm vụ đạt kết quả cao, có nhiều cách làm mới. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được tiến hành đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, thời gian quy định. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và vận động bầu cử được thực hiện công khai, dân chủ, thu hút được sự chú ý và tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo kịp thời, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức, qua đó giúp cho Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về quyền lợi của cử tri trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được đảm bảo. Công tác đảm bảo về y tế được quan tâm, chú trọng thực hiện. Không khí trong ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Với 07 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri đi bầu 5.951/5.951 người, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả bầu ra 21 đại biểu HĐND phường, đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu ấn định.

Nhân dịp này, Ủy ban bầu cử phường Sông Cầu khen thưởng 05 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Đặng Tuyết