Ban CHQS thành phố Bắc Kạn kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn địa phương năm 2016

Trong buổi huy động và tiếp nhận kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn địa phương thành phố, các xã, phường, cơ quan, đơn vị chấp hành mệnh lệnh cấp trên huy động quân số đến đúng địa điểm, thời gian quy định. Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Kạn đã công bố Quyết định kiểm tra sẵn sàng động viên đối với quân nhân dự bị, Quyết định của UBND tỉnh, của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn về công tác sẵn sàng động viên đối với quân nhân dự bị năm 2016. Tổ chức sinh hoạt, thông tin tình hình thời sự kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong và ngoài nước. Quán triệt nội dung diễn tập phòng thủ ZBK -16. Bàn giao quân số tham gia huấn luyện tại tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng. Đồng thời kiểm tra quân số, giao nguồn cho các đơn vị tiếp tục quản lý, huấn luyện. Thực hiện chi trả chế độ cho quân nhân dự bị trên địa bàn huyện theo đúng quy định của nhà nước. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ của tỉnh và thành phố Bắc Kạn khẳng định: Qua buổi kiểm tra này, nhằm nắm chắc tình hình quân số quân nhân dự bị động viên trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Đồng thời, nắm bắt tư tưởng cũng như tiếp tục xây dựng, nêu cao tinh thần, ý chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh triệu tập, huy động của nhà nước đối với quân nhân dự bị. Yêu cầu các lực lượng tham gia huấn luyện nghiêm túc chấp hành các quy định về thời gian, quân số, nội dung. Trong quá trình huấn luyện khắc phục khó khăn, đảm bảo tuyện đối an toàn về người, trang bị vũ khí, môi trường huấn luyện, phấn đấu kết quả huấn luyện đạt khá, giỏi trở lên./.