Ban công tác mặt trận tổ 9 thực hiện tốt quy chế dân chủ ở khu dân cư

 (backancity.gov.vn) – Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân ta đã từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thấm nhuần lời Bác dạy, Ban công tác Mặt trận tổ 9, phường Phùng Chí Kiên (TP.Bắc Kạn) đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, hương ước của cộng đồng dân cư, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua.

Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên có 249 hộ, 907 nhân khẩu với 5 dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa) gần 60% là gia đình có người làm công chức, viên chức Nhà nước và hoạt động theo luật doanh nghiệp, còn lại là các hộ lao động tự do, sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ nên đời sống vật chất tinh thần tương đối ổn định. Dân cư phân bố dọc tuyến quốc lộ 3, trục đường Nguyễn Văn Tố và các khe sau trụ sở UBND phường. Phần lớn các hộ gia đình đã có nhà xây kiên cố và bán kiên cố, có phương tiện nghe, nhìn phục vụ đời sống văn hóa tinh thần.

Nhà văn hóa tổ 9 đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động hội họp, văn nghệ, thể thao

Để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chung tay xây dựng đô thị văn minh, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phùng Chí Kiên, Ban công tác Mặt trận tổ 9 đã chủ động phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố và các tổ chức thành viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các cuộc vận động cấp trên phát động, tổ dân phố số 9, phường Phùng Chí Kiên luôn coi trọng sự tham gia, đóng góp tích cực của người dân theo nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Đây là cơ sở pháp lý để nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin của dân tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng khu phố ngày càng văn minh, sạch, đẹp.

Với hệ thống chính trị ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được giữ vững, nhân dân luôn tin tưởng, có ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể cấp trên phát động. Thông qua các cuộc họp của tổ dân phố, sinh hoạt của các đoàn thể, hội quần chúng và qua hệ thống loa truyền thanh của tổ, các văn bản, chương trình, kế hoạch có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân cần được biết, tham gia ý kiến được triển khai kịp thời, do đó quá trình tổ chức thực hiện diễn ra thuận lợi.

Một số mô hình, việc làm cụ thể được nhân dân ủng hộ đã mang lại hiệu quả thiết thực như xây dựng nhà văn hóa của tổ được đưa ra bàn bạc rất kỹ trong nhiều cuộc họp của tổ dân phố, để thống nhất phương án xây dựng, mức đóng góp của nhân dân, thành lập ban giám sát, khi công trình xây dựng, hoàn thành có báo cáo công khai tài chính về các khoản đóng góp của nhân dân, các khoản ủng hộ của tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng nhà văn hóa. Từ năm 2019 đến nay, việc thành lập các nhóm tự quản về công tác vệ sinh môi trường, về công tác an ninh trật tự, tự quản lo việc hiếu khi có người trong cụm dân cư qua đời được thành lập theo 5 nhóm vẫn phát huy hoạt động tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo tổ dân phố.  Năm 2020, lãnh đạo tổ dân phố số 9 đã tổ chức họp các hộ dân trong ngõ số 1, để bàn tổ chức triển khai thực hiện đổ bê tông con đường nội tổ. Trên cơ sở một số ít vật liệu do Đoàn thanh niên phường giúp đỡ, bà con nhân dân nhất trí đóng góp hơn 5 triệu đồng/ hộ, có hộ gia đình tự nguyện hiến hơn 50m2 đất để mở rộng đường, trực tiếp cùng bà con trong tổ đổ bê tông hoàn chỉnh đoạn đường dài hơn 150m, rộng 2,5m2 và làm thêm đường điện thắp sáng vào trong ngõ, tạo điều kiện cho hơn 20 hộ dân sinh sống ở ngõ 1 đi lại thuận lợi. Năm 2023, thực hiện mô hình thùng rác xanh do Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp phát động, Ban công tác Mặt trận tổ 9 đã phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố, các nhóm tự quản tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đóng góp tiền mua thùng rác đúng quy chuẩn để thay thế thùng xốp, xô nhựa đựng rác nhằm giữ gìn vệ sinh và đẹp mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, việc xây dựng hương ước của tổ dân phố cũng đã được đưa ra toàn dân tham gia ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì thế, trong quá trình tổ chức thực hiện rất thuận lợi, người dân chấp hành nghiêm túc. Các phong trào hoạt động của tổ dân phố được nhân dân trong tổ nhiệt tình hưởng ứng tham gia, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến hoạt động của tổ dân phố.

Từ kết quả trên cho thấy, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua đã được cán bộ và nhân dân tổ 9, phường Phùng Chí Kiên triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả với phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”

Triệu Biển