Thành phố Bắc Kạn từng bước hoàn thiện hạ tầng số

(backancity.gov.vn)- Ðể chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống người dân, một trong những yếu tố quan trọng là hạ tầng công nghệ thông tin phải đảm bảo. Hiện thành phố Bắc Kạn đang triển khai nhiều giải pháp từng bước hoàn thiện hạ tầng số.

Thành phố từng bước đầu tư trang thiết bị phục vụ các cuộc họp trực tuyến

Đến thời điểm này, mạng lưới viễn thông trên địa bàn thành phố được duy trì kết nối thông suốt 3 cấp: 100% xã, phường được phủ sóng di động 2G/3G/4G; quang hóa 100% hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, đơn vị, địa phương; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ thành phố đến Uỷ ban nhân dân 6 phường, 2 xã được trang bị. Từ đầu năm 2024 đến nay, hệ thống đã phục vụ gần 30 cuộc họp trực tuyến.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo chính quyền cấp xã, phường chủ động rà soát, bố trí nguồn kinh phí để mua sắm bổ sung máy tính bảo đảm cho cán bộ, công chức đủ điều kiện làm việc; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống LAN, đường truyền internet đảm bảo khả năng kết nối thông suốt, an toàn thông tin, phục vụ tốt nhu cầu khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin đã triển khai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp về hiệu quả và lợi ích của chuyển đổi số, đặc biệt là các ứng dụng, nền tảng số, tuyên truyền công dụng của chữ ký số công cộng trong thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến của nhân dân./.

Minh Cường