Ban đại diện Ngân hàng CSXH thành phố Bắc Kạn kiểm tra vốn vay tại xã Nông Thượng

Chiều ngày 21/2/2023, ông Hoàng Đình Nhuận – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cùng một số thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố phối hợp với UBND xã Nông Thượng đi kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay giải ngân năm 2022 và đầu năm 2023.

Qua kiểm tra thực tế các nguồn vốn vay của 05 hộ dân thôn Nà Diểu,xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) cho thấy, các hộ đã sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay, tạo việc làm tại chỗ cho các thành viên trong gia đình. Hoạt động thu, nộp lãi, huy động lãi suất tiền gửi tiết kiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nà Diểu thực hiện tốt; tổ cũng chủ động tuyên truyền tới người dân về các chương trình vay vốn ưu đãi lãi suất của Chính phủ, từ đó giúp người dân trong thôn được tiếp cận sớm nguồn vốn và mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế (chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi)..

Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND xã Nông Thượng và 04 tổ chức chính trị -xã hội được ủy thác vốn vay (Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội CCB), theo báo cáo, toàn xã có 16 tổ tiết kiệm & vay vốn, có 15 tổ được phân loại hoạt động tốt, 01 tổ đạt khá. Tính đến hết tháng 1/2023, tổng vốn vay ủy thác của xã Nông Thượng là hơn 22 tỷ đồng. Các nguồn vốn vay chủ yếu liên quan đến lĩnh vực giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường, nhà ở, học sinh sinh viên,…

Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền triển khai các chương trình vốn vay của Chính phủ đến với đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, thực hiện phối hợp giải ngân các nguồn vốn vay, một số tổ chức Hội cho rằng, cần tập huấn thêm cho các thành viên Tổ tiết kiệm & vay vốn để nâng cao hơn về nghiệp vụ, tránh thiếu sót khi hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ, thủ tục vay vốn; việc quản lý các chứng từ liên quan cần được nâng cao hơn; xem xét, điều chỉnh tăng mức vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường; có giải pháp phối hợp tháo gỡ các trường hợp nợ quá hạn của vài hộ dân là người địa phương nhưng đã chuyển đi nơi khác sinh sống nhiều năm,…

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố Bắc Kạn làm việc UBND xã Nông Thượng nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn đề sử dụng vốn vay hiệu quả. 

Từ những thuận lợi, khó khăn của các Tổ tiết kiệm & vay vốn, ông Hoàng Đình Nhuận- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đề nghị, UBND xã Nông Thượng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân được tiếp cận nhanh nhất các chương trình vốn vay ưu đãi của Chính phủ, nhất là các nguồn vốn vay có mức lãi suất thấp; thông qua các buổi giao ban, sinh hoạt thôn, chi hội, đoàn thể UBND xã và các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác vốn chủ động thăm nắm thông tin, quản lý nguồn vốn vay, kiểm tra thường xuyên các hộ vay vốn đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng; hướng cho các đối tượng vay vốn đầu tư phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; hướng dẫn các Tổ tiết kiệm & vay vốn về nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong tổ;..

Triệu Biển