BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 54/UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc kạn