Chi Đoàn Dân – Chính – Đảng thành phố trao 05 ghế đá và hơn 70 suất quà cho Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 18/4/2022,  Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng Ban Chấp hành Chi Đoàn Dân – Chính – Đảng thành phố Bắc Kạn, đại diện Công ty cổ phần Chợ Bắc Kạn đã tổ chức trao 05 ghế đá và hơn 70 suất quà cho Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm khuyết tật tỉnh Bắc Kạn.

Ban Chấp hành Chi Đoàn Dân Chính Đảng thành phố Bắc Kạn tặng quà trẻ em khuyết tật.

Cụ thể, 05 chiếc ghế đá và hơn 70 suất quà được đoàn viên  Chi đoàn Dân –Chính- Đảng thành phố Bắc Kạn, Công ty cổ phần Chợ Bắc Kạn quyên góp  với số tiền gần 06 triệu đồng.  Hoạt động này nhằm chung tay, động viên, chia sẻ những khó khăn với các em tại Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn, nhân ngày “ Người Khuyết tật Việt Nam -18/4”.  Đây là ngày mà toàn xã hội hướng về người khuyết tật, khuyến khích sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của người khuyết tật vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời cũng là dịp để các cấp, ngành, cá nhân thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ đối với các em đang sinh hoạt và học tập tại Trung tâm./.

Minh Cường