CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN: ĐINH THỊ HIỀN THƯƠNG

(Ứng cử đại biểu HĐND thành phố  nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Họ và tên: Đinh Thị Hiền Thương

Ngày, tháng năm sinh: 29/7/1973

Quê quán: xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;

Nơi cư trú: tổ 10B phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn;

Nơi công tác:  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Được sự tín nhiệm giới thiệu của tổ chức, của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân tôi. Bởi tôi nhận thức được rằng: người đại biểu HĐND là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của nhân dân địa phương với các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Là công dân của thành phố, tôi nhận thấy mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và Thành ủy, sự chủ động, linh hoạt và kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của  nhân dân các dân tộc trên địa bàn nói chung và xã Nông Thượng nói riêng, thành phố Bắc Kạn đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực về  nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng –  an ninh… Trong đó có một phần đóng góp của giáo dục và đào tạo.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương và sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh chất lượng giáo dục của đơn vị được nâng lên rõ rệt: cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp (TP có 16/22 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 72,73%, NT có 02 trường); đội ngũ cán bộ, nhà giáo cơ bản đạt chuẩn về trình độ đào tạo, thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ … đáp ứng yêu cầu được yêu cầu đổi mới, đặc biệt là thực hiện CT GDPT 2018; tỷ lệ học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh cấp tỉnh cao; công tác Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ được thực hiện có hiệu quả,… Song, chất lượng giáo dục chưa thật bền vững do một số trường học chưa đáp ứng đầy đủ về quy mô diện tích, CSVC còn thiếu (thiếu phòng học, thiếu phòng học bộ môn, …), số học sinh trên lớp đông, định biên giáo viên tiểu học, THCS/lớp chưa đủ theo quy định … đó là vấn đề mà cử tri cũng như bản thân tôi quan tâm, trăn trở.

Là ứng cử viên đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi luôn xác định rằng: Dù có được trúng cử để trở thành đại biểu HĐND thành phố hay không, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình để phục vụ cho ngành và địa phương. Tôi sẽ luôn làm tròn bổn phận và thực hiện đúng trách nhiệm của đại biểu HĐND để xứng đáng là công chức, đảng viên của ngành. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực cố gắng:

  1. Không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và những hiểu biết về xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục trong thời kỳ mới – triển khai thực hiện CT GDPT 2018; tích cực tuyên truyền và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  2. Thường xuyên giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri của địa phương, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri; luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân không chỉ qua các buổi tiếp xúc cử tri mà còn qua các kênh thông tin khác nhau trong cuộc sống để gần và hiểu dân hơn cũng như phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị và đề xuất của cử tri đối với các cấp chính quyền về những vấn đề cử tri đang quan tâm trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và các lĩnh vực khác.

Trên cơ sở đó, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tôi sẽ tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo Luật định. Với những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền của ngành, tôi sẽ tham mưu, đề xuất với thủ trưởng đơn vị giải quyết, trả lời kịp thời đến cử tri.

  1. Đối với những vấn đề mà cử tri xã Nông Thượng đang quan tâm như: công tác bảo vệ môi trường còn có hạn chế, quy hoạch đô thị, hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp … làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, mỹ quan môi trường, khi trở thành đại biểu HĐND thành phố tôi sẽ tích cực cùng các đại biểu giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các ngành chức năng, đồng thời đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, phòng, ban chuyên môn tham mưu cho thành phố giải quyết, góp phần xây dựng thành phố nói chung và xã Nông Thượng nói riêng ngày một giàu đẹp và vững mạnh, đáp ứng các tiêu chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Riêng đối với giáo dục – đào tạo địa phương, tôi sẽ luôn quan tâm, cùng với tập thể ngành giáo dục – đào tạo đề xuất những giải pháp tích cực nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho người học; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018; duy trì, nâng cao chất lượng, số lượng trường học đạt chuẩn Quốc gia và chất lượng PCGD, xóa mù chữ trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

  1. Với vai trò một nữ ứng cử viên, tôi quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và chăm sóc sức khỏe. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em. Phối hợp để hỗ trợ về kiến thức pháp luật cho phụ nữ, chống hành vi bạo lực gia đình, tiến tới bình đẳng giới và luôn vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.