CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN: HÀ THỊ DIỆU

 

(Ứng cử viên HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII nhiệm kỳ 2021-2026)

Họ và tên tôi là: Hà Thị Diệu

Sinh ngày: 20/9/1977

Dân tộc: Tày

Quê quán: Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Nơi ở hiện nay: Tổ 17, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe, nhất là việc thu thập, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của cư tri tiếp nhận và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri, thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm tại kỳ họp HĐND; tham gia đóng góp để xây dựng Nghị quyết HĐND, đặc biệt là trong những vấn đề đã nêu ở trên. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tôi sẽ tham gia cùng với HĐND thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh…mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII đã đề ra, trong đó chú trọng đến vấn đề cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, gây bức xúc cho nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung và xã Nông Thượng nói riêng như xây dựng đô thị, quản lý đất đai… nhằm xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Là cán bộ đảng viên, dù là đại biểu hay không là đại biểu HĐND thành phố, tôi vẫn xác định nỗ lực phấn đấu trước tiên là một công dân tốt, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa phương.