Công bố quyết định thanh tra tại UBND thành phố Bắc Kạn

Theo quyết định Thanh tra số 276/QĐ- SNV ngày 15/10/2018 của giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/10/2018;  Thời hạn thanh tra 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Quốc Hưng- Phó trưởng đoàn thanh tra đề nghị: UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất; yêu cầu, các thành viên Đoàn thanh tra cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị được thanh tra./.