Công ty cổ phần Hồng Hà tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015

Năm 2014 là năm tiếp tục gặp khó khăn, thách thức của nền kinh tế thế giới nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, song Công ty đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh chỉ đạo, bám sát thực tế sản xuất theo từng thời điểm, tiết kiệm chi phí, ra sức thi đua lao động sản xuất và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014, đảm bảo lợi nhuận, ổn định việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động phù hợp nhu cầu sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chế độ, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhờ đó đã kích thích thi đua lao động sản xuất và góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch của Công ty với giá trị doanh thu đạt 91,61 tỷ đồng 130,86 % so kế hoạch; tiền lương bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 112,07 % kế hoạch.

Với sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đã đạt được, công đoàn Công ty được vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Đảng ủy khối doanh nghiệp tặng giấy khen. Cũng tại Hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho 02 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, 23 cá nhân đạt LĐTT với tổng  trị giá 110 triệu đồng; đồng thời Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và thống nhất thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị đề ra nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2015.