CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1459/UBND-UBND-KT V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn