CÔNG VĂN V/v Thông báo đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp,hướng dẫn công tác PCCC và CNCH

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1706/CAT-PC07 V/v THÔNG BÁO đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp,hướng dẫn công tác PCCC và CNCH

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn