CÔNG VĂN V/v Thực hện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1072/UBND-NV V/v Thực hện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số năm 2023

Nguồn: UBND thành phố