Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp cuối năm 2017

Tại hội nghị, cơ quan thường trực đã tổ chức quán triệt nghị quyết của Đảng ủy quân sự tỉnh, Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018. Báo cáo dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy quân sự thành phố lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2018.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực: Kết quả nổi bật năm 2017 là Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn tích cực đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết trung ương 4; Đội ngũ cán bộ trong đơn vị đã phát huy được tính sáng tạo trong chuyên môn, có một sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Bộ quốc phòng tặng bằng khen. Xây dựng đơn vị chính quy, nghiêm túc, hiện đại, không có cán bộ chiến sỹ nào vi phạm bị xử lý kỷ luật. Công tác huấn luyện các lực lượng đạt khá, giỏi trở lên; Sẵn sàng ứng trực hoàn thành tốt các nhiệm vụ địa phương giao. Tuyển quân đật 100% chỉ tiêu giao. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được duy trì hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Văn Thơ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cho rằng: Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn cần  tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở đơn vị thẳng thắn chỉ ra mặt còn hạn chế, đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đề nghị: Năm 2018 cơ quan thường trực tiếp tục tham mưu; kịp thời kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ chiến sỹ nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Chủ động bám sát nghị quyết, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với địa phương. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các lực lượng làm tốt công tác giáo dục , tuyên truyền. Thực hiện tuyển quân đạt 100%, nghiem túc trong khám tuyển để tránh tình trạng bù, đổi. Chú trọng công tác phát triển đảng viên. Xây dựng đơn vị vững mạnh….Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các công việc đột xuất. xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tập thể Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn quyết tâm sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2018 với thắng lợi cao nhất./.