Danh mục các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

 STT

TÊN, ĐẶC ĐIỂM DI TÍCH

GHI CHÚ

I

Di tích công nhận cấp tỉnh

 

1

Di tích địa điểm Hội trường tám mái (Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn) – Nơi Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về công tác thuế nông nghiệp năm 1951. Quyết định công nhận, xếp hạng năm 2001

2

Di tích Khuổi Cuồng (Xóm Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn) – Nơi Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Đảng bộ, nhân dân xã Nông Thượng năm 1951. Quyết định công nhận, xếp hạng năm 2001

3

Di tích địa điểm Khu nhà công sứ Pháp (Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn) – Là địa điểm thực dân Pháp đặt trụ sở Công sứ để cai trị nhân dân Bắc Kạn từ năm 1891 đến năm 1945. Quyết định công nhận, xếp hạng năm 2001

4

Di tích Nhà hội đồng Pháp (Tổ 10, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn) – Nơi hội họp của bộ máy chính quyền thực dân Pháp và phong kiến tỉnh tay sai tỉnh Bắc Kạn từ năm 1943 đến năm 1945. Quyết định công nhận, xếp hạng năm 2001

5

Danh lam thắng cảnh thác Nà Noọc  hay còn gọi là Thác Bạc (Phường Xuất Hoá, TP Bắc Kạn) – Là thác nước tự nhiên và cũng là một cảnh đẹp của địa phương thu hút nhiều du khách tham quan. Quyết định công nhận, xếp hạng năm 2010

II

Di tích cấp Quốc gia

 

1

Động Áng Toòng Là hang động tự nhiên nằm trên địa bàn phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn được Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch công nhận là di tích danh thắng cấp Quốc gia năm 2013. Quyết định công nhận, xếp hạng năm 2013