Đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 7857 ngày 22.11.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn