Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới tại thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 02/12, Đoàn công tác tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Giáp, Chánh văn phòng điều phối Nông  thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng đoàn cùng các Sở, Ngành của tỉnh có buổi làm việc kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại thành phố Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND  thành phố, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo UBND, hội, đoàn thể xã, phường.

Trước khi làm việc, Đoàn công tác của tỉnh đã dành thời gian trực tiếp đi kiểm tra, thẩm định thực tế các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 02 xã Nông Thượng và Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Thành phố Bắc Kạn chỉ có hai xã Nông Thượng và Dương Quang tham gia thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cả hai xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung huy động mọi nguồn lực từ nhân dân, các nguồn ngân sách đầu tư để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế, tại buổi làm việc các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Bắc Kạn đã tham gia thẩm định từng tiêu chí theo các bước nghiên cứu, thẩm định hồ sơ. Về cơ bản, các thành viên trong đoàn đều nhất trí cao các tiêu chí 02 xã đã đạt được ( hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới)

Tuy nhiên, để sớm được công nhận thành phố hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, các thành viên trong Đoàn công tác ngoài việc trao đổi, hướng dẫn đề nghị thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn cơ sở khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí đạt non, cố gắng duy trì tốt, giữ vững các tiêu chí đã đạt (Tiêu chí môi trường), bổ sung các tài liệu minh chứng có liên quan; hoàn thiện báo cáo cho Đoàn công tác trước ngày 4/12/2020 để có cơ sở trình UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo./.

Triệu Biển