Đồng chí Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4, phường Phùng Chí Kiên

Tại phường Phùng Chí Kiên, đúng 7 giờ sáng nay, hơn 4.300 cử tri trên địa bàn phường đã tưng bừng trong ngày hội lớn. Sau lễ khai mạc, các tổ bầu cử điều hành cử tri tham gia bầu cử theo quy định. Tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4, phường Phùng Chí Kiên, Đồng chí Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp bỏ những lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri đều tỏ rõ ý thức, trách nhiệm trong từng lá phiếu để bầu ra những người đủ đức, đủ tài và cơ quan Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.