Trường cao đẳng cộng đồng bầu cử đại biểu quốc hội khóa xiv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Tại khu vực bỏ phiếu số 08, tổ 17 phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn sau khi làm lễ chào cờ, trình bày diễn văn khai mạc, thông qua nội quy bỏ phiếu, đại diện cử tri kiểm tra hòm phiếu. Tất cả các cử tri của đơn vị bầu cử này đã nhận lá phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình thông qua việc bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho nguyện vọng và quyền lợi của quần chúng nhân dân vào vị trí đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri trẻ lựa chọn những người xứng đáng nhất vào vị trí đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Về thời gian bỏ phiếu quy định, trong ngày hôm nay, tất cả các hòm phiếu trên toàn thành phố sẽ đồng loạt mở vào 7h sáng và đóng hòm phiếu vào 7h tối. Tất cả cử tri trên địa bàn có 12 tiếng để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Sau thời điểm đóng hòm phiếu, các tổ bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu tại chỗ.