Đồng chí Ma Từ Đông Điền – Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sông Cầu

Ngày 29/3, Đoàn công tác HĐND tỉnh do đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng đoàn có cuộc giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Sông Cầu (TP.Bắc Kạn)

Đoàn công tác làm việc tại phường Sông Cầu

Qua giám sát cho thấy, về cơ bản phường Sông Cầu đã thực tốt các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử được Uỷ ban bầu cử các phường quan tâm chỉ đạo  sát sao. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần phục vụ cho cuộc bầu cử cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Tại buổi giám sát, Đoàn công tác đã chỉ ra những thiết sót mà địa phương cần khắc phục trong thời gian tới để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử, như hồ sơ các đại biểu ứng cử cần đầy đủ, chính xác hơn, trong các báo cáo cần phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử; các biên bản hội nghị cần đảm bảo đúng về thời gian theo quy định… Kiến nghị của phường về kinh phí tổ chức các hội nghị liên quan đến công tác bầu cử, hướng dẫn cụ thể về biên bản liên quan trong ngày bầu cử… đã được Đoàn công tác tiếp thu trả lời theo thẩm quyền./.

Minh Cường