Dự báo thời tiết ngày 13/3: Bắc Kạn giảm nhiệt, có nơi rét dưới 11 độ C

BBK -Từ tối 12/3 đến nay (13/3), không khí lạnh đã và đang tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Bắc Kạn, gió Bắc Tây Bắc đến Đông mạnh cấp 3, cấp 4.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24h đến 48h tới: Ngày và đêm nay (13/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gió Đông Bắc cấp 2-3, không mưa.

Từ nay đến sáng sớm 14/3, ở các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn trời rét, vùng núi cao rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C. Ít có khả năng xảy ra thiên tai.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (độ C) Nhiệt độ trung bình

(độ C)

Ngày và đêm 13/3 Khu vực thành phố Bắc Kạn 13 – 15 15 – 17
Khu vực đồi núi thấp

(Các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới)

13 – 15 15 – 17
Khu vực đồi núi cao:

(Các huyện: Ngân Sơn, Pác Nặm, Na Rì)

11 – 13 13 – 15
Ngày và đêm 14/3 Khu vực thành phố Bắc Kạn 12 – 14 17 – 19
Khu vực đồi núi thấp

(Các huyện:Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn,Chợ Mới)

12 – 14 17 – 19
Khu vực đồi núi cao:

(Các huyện: Ngân Sơn, Pác Nặm, Na Rì)

10 – 12 15 – 17

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN