Hội Cựu chiến binh thành phố lắp hơn 200m đường điện thắp sáng thôn quê

Thiết thực lập thành tích hướng tới Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng 11/01/2022, Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn tổ chức lắp đặt hơn 200m đường điện thắp sáng tại thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang.

Hội cựu chiến binh thành phố gắn biển công trình đường điện thắp sáng thôn quê

Các hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố đã cùng nhau tham gia thực hiện lắp đặt hơn 200m đường điện chiếu sáng, với 05 bóng đèn có tổng giá trị làm lợi 5,5 triệu đồng.

Công trình hoàn thành nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, đi lại của nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Bản Pẻn. Hoạt động này rất thiết thực với nhân dân, cũng góp phần xây dựng diện mạo vùng nông thôn khởi sắc, nâng cao hơn nữa các tiêu chí của xã nông thôn mới.

Minh Cường