KẾ HOẠCH Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH và huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn