KẾ HOẠCH Quản lý, duy trì hoạt động và viết tin bài tuyên truyền, quảng bá trên Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 51/KH-SVHTTDL Quản lý, duy trì hoạt động và viết tin bài tuyên truyền, quảng bá trên Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn