KẾ HOẠCH Thực hiện ” Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ” trên địa bàn thành phố Bắc Kan 

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 204/KH-UBND Thực hiện ” Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ” trên địa bàn thành phố Bắc Kan 

Nguồn: UBND thành phố