KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm ” Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ”

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 171/KH-UBND Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm ” Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ”

Nguồn: UBND thành phố