KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới ( 08/5/2023 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 403/KH-TTYT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới ( 08/5/2023 )

Nguồn: TTYT thành phố