KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2023 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 169/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2023 )

Nguồn: UBND thành phố