KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng và Liên hoan tiếng hát Măng non thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 164/KH-UBND Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng và Liên hoan tiếng hát Măng non thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố