KẾ HOẠCH Tổ chức tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 633/KH-TTYT Tổ chức tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: TTYT thành phố