KẾ HOẠCH Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 36/KH-BCĐ Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn