KẾ HOẠCH Xử lý ổ dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 224/KH-UBND Xử lý ổ dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố