LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Xem chi tiết tại đây:LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19