Nhiều hoạt động thiết thực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 tại thành phố Bắc Kạn

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội. Tại thành phố Bắc Kạn, trong thời gian phát động tuần lễ này, địa phương đã ghi nhận nhiều hoạt động hưởng ứng cụ thể, thiết thực góp phần khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời.

Năm nay, phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn đều tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020 theo đúng hướng dẫn, quy định. Ngay đầu tháng 10/2020, thành phố tổ chức lễ phát động“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với 150 đại biểu đại diện cho các phòng, ban, ngành của thành phố tham gia. Tại buổi lễ phát động, các tổ chức, cá nhân thực hiện quyên góp ủng hộ “Quỹ khuyến học thành phố” với tổng số tiền 18.230.000 đồng.

 

Lượng sách tại thư viện được các Trường học khai thác có hiệu quả

Theo sự chỉ đạo chung của ngành, các đơn vị trường học đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên và học sinh. Cụ thể, 22/22 đơn vị trường học tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi họp Hội đồng,… Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học với 14 tập thể phát động và quyên góp được 2.442 quyển sách, báo, tài liệu,…Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố: 20 lớp với 1.213 người tham gia. Thực hiện triển khai 34 chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện,…cho 1.370 lượt người tham gia. Mở 20 lớp tập huấn, hướng dẫn cho 1.213 lượt cán bộ giáo viên, nhân viên về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả…Xây dựng  27  “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục…có 1.851 lượt học sinh tiếp cận và khai thác 12.936 tài liệu tại thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng;  tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau. Tổ chức chuyên đề cấp tổ, cấp trường đối với các đơn vị trường học. Tổ chức chuyên đề cấp thành phố.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường và Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với tổ chức hội, đoàn thể của xã, phường tổ chức các buổi tuyên truyền, tọa đàm có nội dung hướng về xây dựng xã hội học tập. Tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao. Khai giảng các lớp dạy nghề, các lớp giáo dục kỹ năng sống, … cho nhân dân trên địa bàn xã, phường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ động cho học sinh được tìm hiểu tài liệu, sách truyện từ Thư viện tỉnh Bắc Kạn

Thực tế cho thấy, Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn thành phố. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục triển khai phát động hưởng ứng học tập suốt đời tại cơ quan, đơn vị. Các phòng, ban, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục đều quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; về lợi ích của việc học tập suốt đời; về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, những câu chuyện về gương điển hình trong học tập. Đa số người dân trên địa bàn thành phố hiểu rõ tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho người dân. Tuy nhiên, một số ít bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức còn hạn chế về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là việc chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời. Công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập tại một số xã, phường chưa được quan tâm đúng mức.

Trường Tiểu học Xuất Hóa chủ động tiếp nhận sách các loại để góp phần đa dạng “Tủ sách lớp học” cho học sinh

Trong thời gian tới phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tiếp tục tham mưu UBND thành phố và chỉ đạo các trường tổ chức những hình thức hoạt động phù hợp như: tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng, quyên góp, ủng hộ quỹ Khuyến học nói chung và hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời nói riêng; thông qua các hoạt động tập thể, giờ học tập trên lớp, giờ ra chơi, các buổi ngoại khóa, tổ chức thi xếp sách, tuyên truyền giới thiệu sách, tham quan thực tế tại thư viện tỉnh Bắc Kạn./.

 Triệu Biển