Phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển qua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi địa phương áp dụng các biện pháp giảm giãn cách xã hội

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 6643/UBND – KGVX Ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển qua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi địa phương áp dụng các biện pháp giảm giãn cách xã hội 

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn