Phong trào phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ thành phố Bắc Kạn

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Bắc Kạn đã tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình hành động do hội cấp trên phát động. Để gắn bó chị em với tổ chức Hội, Hội phụ nữ thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trong đó chú trọng đặc biệt đến khâu đột phá của Đại hội V “giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu hiệu quả”. 

Năm 2015, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, thành phố tổ chức được 6 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 100 lượt cán bộ, hội viên. Cùng với đó, các cơ sở Hội chú trọng khai thác các nguồn vốn nhằm hỗ trợ phụ nữ thiếu vốn vay làm kinh tế tăng thu nhập. Trong năm, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH quản lý với tổng dư nợ trên 57 tỷ đồng với 2.637 thành viên được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đi đôi với việc khai thác các nguồn vốn vay, Hội còn duy trì tốt hình thức huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong hội viên, Hội luôn duy trì hoạt động của 126 tổ tiết kiệm cộng đồng, có trên 2.000 thành viên tham gia huy động gần 3 tỷ đồng giúp cho 1000 chị vay. Phong trào phụ nữ giúp nhau về cây con giống, vốn cũng được hội viên hưởng ứng sôi nổi, trong năm các cấp Hội phụ nữ trong toàn thành phố đã tặng hơn 700 phần quà, tiền mặt trị giá gần 130 triệu đồng trên 805 kg gạo và hơn 1000 ngày công và các loại vật dụng gia đình, sách, vở… giúp cho hơn 300 cán bộ, hội viên, trẻ em, phụ nữ nghèo, phụ nữ khiếm thị hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, Hội phụ nữ thành phố đã giúp được 186 hộ nghèo do phụ nữ làm. Trao 03 nhà “Mái ấm tình thương” cho 03 gia đình hội viên nghèo với kinh phí hơn 57 triệu đồng. Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế nên trong năm qua đã có thêm 45 hộ phụ nữ  đứng chủ thoát nghèo; xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, nhiều chị là chủ các doanh nghiệp doanh thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng góp phần giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao của địa phương. Điển hình trong phong trào này phải kể đến các đơn vị như phường Sông Cầu, Đức Xuân, Huyền Tụng.

 Thực hiện tốt phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ thành phố Bắc Kạn đã góp phần nâng cao đời sống hội viên, số chị em tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội ngày càng đông, từ đó cũng khẳng định vai trò của chị em phụ nữ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.