Quyết định V/v dừng hoạt động chợ Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn