Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng

Xem chi tiết tại đây:Công văn 314 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn