Thành phố Bắc Kạn chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường THCS Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Tại kỳ họp chuyên đề tháng 8, HĐND thành phố Bắc Kạn, khóa VII đã ban hành Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường THCS Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường THCS Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn để đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất dạy và học của nhà trường, dần hoàn thiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Dự án đầu tư xây dựng thêm một tầng, gồm 04 phòng học (từ 2 tầng thành 3 tầng); 01 phòng kho; cải tạo, sửa chữa nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ khác. Dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường THCS Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn do Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư; với tổng mức đầu tư 04 tỷ đồng, từ nguồn phân cấp thành phố điều hành và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024./.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên