Thành phố Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân

Vụ xuân năm nay, Thành phố Bắc Kạn thực hiện gieo cấy 300 ha lúa.  Để đảm bảo diện tích gieo cấy theo kế hoạch, cùng với công tác chỉ đạo về giống, phân bón, các địa phương cũng vận động người dân chủ động tu sửa nạo vét kênh mương thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương. Đến thời điểm này, thành phố đã cấy được hơn 220 ha lúa đạt trên 73% kế hoạch, tại phường Xuất Hóa và phường Huyền Tụng cơ bản đã đã gieo cấy xong. Vụ Xuân là vụ sản xuất quan trọng trong năm, nếu chậm tiến độ sẽ làm ảnh hưởng đến các vụ kế tiếp, tiềm ẩn nguy cơ giảm năng suất cây trồng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Thành phố đã chỉ đạo các xã, phường đẩy nhanh tiến độ gieo cấy phấn đấu  xong trước ngày 15/3, với thời tiết thuận lợi như hiện nay và việc tích cực xuống đồng của người dân, có thể việc cấy lúa Xuân sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra. Đồng thời, thành phố tăng cường công tác chăm sóc,theo dõi để phòng, chống sâu bệnh, diệt ốc bươu vàng trên những diện tích đã cấy./.